Geschiedenis

Docenten van het eerste uur: Afra en Ellen.

De Trekzakvereniging West-Friesland is ontstaan uit de Compagniezangers in Medemblik. Op initiatief van Hans Weehuizen en Arend Jansen is in 1991 begonnen met een groep van 10 mannen en vrouwen om trekzak te leren spelen onder leiding van Anna Freriks uit Enkhuizen. Er was behoefte aan een bredere groep mensen die met de trekzak de diverse koren in Medemblik konden begeleiden. In het bijzonder werd gedacht aan de Compagniezangers, de Lutine en het Ierse koor. We hadden er geen idee van hoe moeilijk het zou zijn om zo goed te kunnen spelen dat je ook daadwerkelijk een koor kunt begeleiden. Maar toch, we begonnen en zouden wel zien waar het op uit liep. Daar Arend voorzitter was van de Compagniezangers nam hij ook de organisatie op zich van de trekzakkers. De club groeide gestaag en het bleek dat de meeste spelers de trekzak veel leuker vonden dan het zingen.
De lessen breidden zich uit. Anna verdween en nieuwe docenten werden aangetrokken. Erik v.d. Pluym werd, samen met Dick Niekus aan het docententeam toegevoegd. Erik nam de beginners en Dick de gevorderden. Na een oproep in de krant om nieuwe leden en beginners aan te trekken werd de club verrast met een flink aantal nieuwe leden. In allerijl werden er docenten gezocht en gevonden. Afra en Ellen kwamen erbij, gevolgd door Cees Jansen en Dick en Erik verdwenen. Deze werden opgevolgd door Sander van Harten en Ton Brosius. Zo draaide deze afdeling jaren achtereen.

Tony Hall speelt mee.

.. totdat Arend na 15 jaar stopte bij de Compagniezangers als voorzitter. De nieuwe voorzitter van de Compagniezangers had geen zin om de trekzakafdeling te blijven voortzetten zodat Arend besloot deze afdeling apart te organiseren. Dit had tot gevolg dat er een officiële vereniging moest worden opgericht.
Op 12 september 2005 is de Trekzakvereniging West-Friesland in het leven geroepen met als bestuurders:
Arend Jansen voorzitter,
Ankie van der Goot secretaris,
Bert Wiegman penningmeester.
Ook in het docententeam wijzigde het één en ander. Eerst kwam Frank Blokker, Sander en Ton vertrokken en Carola Walther en Age de Boer kwamen er bij. In 2008 is Raimo Geel les gaan geven.
Al na een jaar werd besloten voor de zomermaanden een orkestje op te richten. Dit werd door Age en Carola geleid en door Ankie gemanaged. Het orkestje `De Blikker Balgen` treedt in de zomer regelmatig op bij diverse evenementen en door de inkomsten kon er een geluidsinstallatie worden aangeschaft voor mobiel gebruik. In het jaar 2009 is het orkestje als volwaardig onderdeel van de club, zonder extra kosten voor de leden, een feit. In 2008 kwam er een wisseling in het bestuur. Het secretariaat wordt vanaf oktober van dat jaar verzorgd door Jan en Ria.
Al vanaf het begin wordt er ieder jaar door de vereniging een trekzakavond georganiseerd. Behalve de grote bekende Nederlandse trekzakspelers waren er ook veel buitenlandse gastspelers zoals Tony Hall, Cristian Desnos, Ken Stephens, Shanty Jack en vele anderen. Meerdere groepen hebben bij ons opgetreden o.a. Spindrift, Capstan full Strength, Matelots en Bodee. Naast de gezelligheid was het doel de leden te laten horen wat met de trekzak mogelijk is. Met de hulp van Sander van Harten zijn hier geweldige avonden georganiseerd.
Ieder jaar worden er opnieuw bijzondere spelers uitgenodigd voor een trekzakavond.