Trekzakvereniging West-Friesland
Medemblik

Nieuws

Ledenvergadering 2014
Belangrijke mededeling met betrekking tot de ALV:
Onafhankelijk van elkaar hebben Remco en Ellen, resp. voorzitter en secretaris, aangegeven te willen stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. De reden is dat zij vinden dat niet jarenlang dezelfde mensen de vereniging zouden moeten leiden en zij willen graag het stokje doorgeven.
Hiermee willen zij ook andere leden de kans geven in het bestuur plaats te nemen.
Daarnaast treedt ons algemeen bestuurslid reglementair af. Cees heeft aangegeven te willen doorgaan en is herkiesbaar. Zoals gebruikelijk kunnen leden zich aanmelden als tegenkandidaat.
Wij doen een beroep op alle leden om te overdenken of zij plaats in het bestuur
willen nemen, en hopen dat de vrijgekomen bestuursfuncties zullen worden ingevuld.
Mensen die deze verantwoordelijkheid willen nemen kunnen rekenen op de volledige
ondersteuning van de huidige bestuursleden bij het overnemen van de diverse taken.
Wij hopen op reacties. Het is fijn als de bestuurlijke taken door de jaren heen niet steeds op dezelfde schouders hoeven te rusten.
Namens het bestuur,
Ellen Verduin - Drent, secretaris

Terug naar het nieuwsoverzicht.